nl
ACTIEVE BELEVENISSEN - EXPÉRIENCES ACTIVES

Adventure Valley Durbuy
Escape room, bowling, lasergame, fietsenverhuur, indoor & outdoor activiteiten, kayak, Toeristisch treintje,…
Escape room, bowling, laser game, location de vélos, activités intérieures et extérieures, kayak, train touristique,...
https://www.adventure-valley.be/ 
Rue de Rome 1 6940 Durbuy, Belgique

Funtrail
Begeleide tochten op off-road steps in de streek van Durbuy, Barvaux, Wéris, Tohogne en de vallei van de Ourthe.
Visites guidées en étapes hors-piste dans la région de Durbuy, Barvaux, Wéris, Tohogne et la vallée de l'Ourthe.
https://www.funtrail.be/ 
Rue Fond St-Anne, 3 - 6940 Durbuy

Seggo
Wandelingen met een swincar of segway in Durbuy, Wéris, Rendeux, Erezée,…
Promenades en swincar ou segway à Durbuy, Wéris, Rendeux, Erezée,...
https://www.seggo.be/ 
B-6997 Soy 0474/66.00.75

Vespa verhuur – Location Vespa
Genieten van een Vespatocht doorheen het glooiend landschap van Durbuy, Marche-en-Famenne en Hotton.
Profitez d'une excursion en Vespa à travers la campagne vallonnée de Durbuy, Marche-en-Famenne et Hotton.
https://www.vesparoute.com/ 
Camping Pont de Deulin Rue Du Monument 49 6990 Deulin-Hotton

Ardenne Aventures
Kayak, Fietsen, Pedalo, avonturenpark, Paintball, Rafting, …
Kayak, vélo, pédalo, parc d'aventure, paintball, rafting, ...
https://ardenneaventures.com/ 
Rue de la Gare 4, 6980 La Roche-en-Ardenne

CULTUUR - CULTURE

Malagne
Archeologisch park, Gallo-Romeins.
Malagne is een uitzonderlijk Gallo-Romeins landelijk domein waar bezoekers uitgenodigd worden terug te keren in de tijd door het scheppen van een tastbare band tussen levenswijzen van toen en nu.
Parc archéologique, gallo-romain.
Malagne est un exceptionnel domaine gallo-romain où les visiteurs sont invités à remonter le temps en créant un lien tangible entre les modes de vie d'hier et d'aujourd'hui.
https://www.malagne.be/ 
Rue du Coirbois, 85 - 5580 Rochefort

La maison des Mégalithes de Wéris
In het Megalietenhuis vind je een museum, een cafetarie en een koophoekje. Hier kun je terecht voor informatie over Wéris, de wandelingen, de megalieten , dolmens en menhirs...
Het museum biedt een boeiende kijk op de eerste landbouwers-veetelers die - zo'n 5.000 jaar geleden - op deze unieke site in België op het einde van de Steentijd met puddingsteenrotsblokken de dolmens en menhirs hebben geplaatst. Hun leefgemeenschap en leefwijze worden verduidelijkt aan de hand van didactische borden, voorwerpen, maquettes, reconstructies en een audiovisuele voorstelling.
Dans la maison des mégalithes, vous trouverez un musée, une cafétéria et une boutique. Vous y trouverez des informations sur Wéris, les promenades, les mégalithes, les dolmens et les menhirs...
Le musée offre un aperçu fascinant des premiers agriculteurs qui, il y a quelque 5 000 ans, ont érigé des dolmens et des menhirs sur ce site unique en Belgique à la fin de l'âge de pierre, en utilisant des blocs de pierre ponce. Leur communauté et leur mode de vie sont expliqués à l'aide de panneaux didactiques, d'objets, de maquettes, de reconstitutions et d'un spectacle audiovisuel.
https://megalithes-weris.be/ 
Place Arsène Soreil, 7 B-6940 Wéris

Chocolatier Defroidmont
Museum, boektiek + Atelier over chocolade.
Musée, boutique + atelier sur le chocolat
https://www.chocolaterie-defroidmont.be/ 
Briscol, 19 A - 6997 EREZEE

KASTELEN EN PARKEN - CHATEAUX ET PARCS

Château de Petite Somme – Radhadesh
Spiritueel India in de Ardennen.
Spirituele oase van de Hare Krishna beweging.
Dagelijkse rondleidingen, boetiek met holistische, Indiase en diverse kleurrijke artikelen en vegetarisch en veganistisch-vriendelijk restaurant .
L'Inde spirituelle dans les Ardennes.
Oasis spirituelle du mouvement Hare Krishna.
Visites guidées quotidiennes, boutique avec des articles holistiques, indiens et de diverses couleurs et restaurant végétarien et végétalien.
https://radhadesh.com/fr/ 
Petite Somme 5, 6940 Durbuy

Wildpark van La Roche - Parc animalier de La Roche
Dit park van 10 ha midden in de natuur biedt u de mogelijkheid om de bewoners van onze bossen en hun naaste familieleden op de boerderij te observeren.
Op een 1,2 km lange wandelroute, in een omgeving die dicht bij hun natuurlijke manier van leven ligt, ontmoet je een kudde damherten, herten en hinden, moeflons, een kudde wilde zwijnen en wilde zwijnen, wolven, lynxen, vossen, oehoe ...
Ce parc de 10 hectares en pleine nature vous offre la possibilité d'observer les habitants de nos forêts et leurs proches parents à la ferme.
Sur un parcours de 1,2 km, dans un environnement proche de leur mode de vie naturel, vous rencontrerez une harde de daims, cerfs et biches, des mouflons, une harde de sangliers et de sangliers sauvages, des loups, des lynx, des renards, des hiboux grands-ducs....
https://www.parc-gibier-laroche.be/ 
Chemin du Parc à Gibier 1, 6980, La Roche-en-Ardenne

Chateau de Modave
Bezoek van het kasteel : Een audiogids beschikbaar in acht talen waardoor iedere bezoeker de geheimen kan ontdekken 25 kamers van deze unieke plek die sedert 1993 behoort tot het Bijzonder Erfgoed van Wallonië.
Wandeling mogelijkheden : Wandeling van 7 km in de natuurreservaat vanaf het parking van het kasteel "Ravel" - Fiets route (lijn 126) in de buurt van het kasteel.
Visite du château : Un audioguide disponible en huit langues permettra à chaque visiteur de découvrir les secrets des 25 pièces de ce lieu unique, appartenant depuis 1993 au Patrimoine Spécial de Wallonie.
Possibilités de randonnées : 7 km de randonnée dans la réserve naturelle à partir du parking du château "Ravel" - Piste cyclable (ligne 126) près du château.
https://www.modave-castle.be/ 
Rue du Parc 4, 4577 MODAVE
Parc des topiaires in Durbuy
Tuinen met perken met geneeskundige en aromatische kruiden.
Tentoonstelling over biodiversiteit en werken van lokale artiesten.
Jardins avec parterres d'herbes médicinales et aromatiques.
Exposition sur la biodiversité et les œuvres d'artistes locaux.
https://www.topiaires.be
Rue Haie Himbe, 1 6940 Durbuy

Le Chateau de la Roche
Het kasteel van La Roche-en-Ardenne is een hoogteburcht gelegen in La Roche-en-Ardenne. Het is een iconisch beeld van deze provincie gelegen op een rotsachtige heuvel met uitzicht op een bocht in de Ourthe. Het kasteel werd gebouwd op de ruïnes van een Keltisch oppidum.
Le château de La Roche-en-Ardenne est un château fort situé à La Roche-en-Ardenne. C'est une image emblématique de cette province, située sur une colline rocheuse surplombant un coude de la rivière Ourthe. Le château a été construit sur les ruines d'un oppidum celtique.
https://www.chateaudelaroche.be/ 
Rue du, Vieux Chateau 4, 6980 La Roche-en-Ardenne

Château Fort de Logne
De Burcht van Logne, het Burchtmuseum, maar ook een ontdekkingswandeling, een Romaanse kapel uit de 12e eeuw, een mysterieuze karstbron en het Kasteel van Harzé met het Maalderij- en bakkerijmuseum en meer.
Explorez le Château Fort de Logne, le musée du Château Fort, mais aussi une promenade-découverte, une chapelle du 12e siècle, une résurgence mystérieuse et, au Château de Harzé, le Musée de la Meunerie et de la Boulangerie…
https://www.palogne.be/explorer-le-domaine-de-palogne/
Route du Palôgne – 4190 Vieuxville

WARMUSEUM

Bastogne War Museum
Het Bastogne War Museum is het belangrijkste museum over de Slag om de Ardennen. Het is gelegen bij het Mémorial du Mardasson, even buiten het centrum van de Belgische stad Bastenaken, destijds het middelpunt van de strijd. In de multimediaruimte zijn uniformen, uitrusting, voertuigen en materieel in 3-D te zien.
Le musée de la guerre de Bastogne est le plus important musée sur la bataille des Ardennes. Il est situé au Mémorial du Mardasson, juste à l'extérieur du centre de la ville belge de Bastogne, à l'époque le centre de la bataille. Dans la salle multimédia, les uniformes, les équipements, les véhicules et le matériel peuvent être vus en 3D.
https://www.bastognewarmuseum.be/ 
Colline du Mardasson 5, 6600 Bastogne

Manhay History 44 Museum
Gepassioneerd door de Slag om de Ardennen? Kom en bezoek dit prachtige nieuwe museum in Manhay!
Passionnés par la Bataille des Ardennes? Venez visiter ce splendide nouveau musée à Manhay !
https://www.mhm44.be/ 
Voie Habotte 2, 6960 Manhay

GROTTEN - GROTTES

Grottes de Remouchamps
www.lesgrottes.be 
Rue de Louveigné 3, 4920 Aywaille

Grottes de Hotton
https://grottesdehotton.be/nl/startpagina/ 
Chemin du Speleo Club, 1 - 6990 Hotton sur Ourthe

ZWEMMEN – NAGER / WELNESS

La Plage de Maboge : La Roche-en-Ardenne
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/maboge-plage-baignade-sur-lourthe-pres-de-la-roche-en-ardenne 

Azur en Ardenne : welness Durbuy
https://www.azurenardenne.be/fr/wellness.html 

Le Sanglier : welness Durbuy centre
https://www.sanglier-durbuy.be/fr/wellness 

MARKTEN - MARCHÉS

De markt van Bomal - Le marché de Bomal

Iedere zondag van 8u tot 13u.
Het is in Bomal lekker kuieren en proeven van enkele typische Ardense specialiteiten waaraan je niet kunt weerstaan. En als dat niet voldoende is kan je op het einde van de markt in de sporthal 'Le Sassin' een brocantemarkt vinden waar je gezellig kunt snuisteren tussen de spulletjes.
Tous les dimanches de 8 h à 13 h.
A Bomal, c'est un plaisir de flâner et de déguster des spécialités ardennaises typiques auxquelles on ne peut résister. Et si cela ne suffit pas, à la fin du marché, dans la salle de sport "Le Sassin", vous trouverez un marché aux puces où vous pourrez fouiller dans les affaires.

Mormont (Erezée) - Le petit marché de Mormont
Een reeks producenten en ambachtslui uit de streek zullen u elke zaterdag van 10 tot 13 uur ontmoeten in de Rue Haute in Mormont. Brood, groenten, kruidenthee, siropen en sappen, zuivelproducten, kruidenierswaren en knutselspullen...
une série de producteurs et d'artisans de votre région vous donnent désormais rendez-vous chaque samedi dès le 30 avril de 10h à 13h Rue Haute à Mormont. Du pain, des légumes, des tisanes, sirops et jus, des produits laitiers, des produits d'épicerie et de l'artisanat…

Oster (Manhay) - Le Marché d'Oster
Tous les mercredis d'avril à novembre de 15h à 18h. Les Jardins d'Oster organisent un marché saisonnier devant la brasserie d'Oster, qui sera ouverte pour l'occasion de 14h à 18h.
Elke woensdag van april tot november van 15.00 tot 18.00 uur. Les Jardins d'Oster organiseren een seizoensmarkt voor de Oster brouwerij, die voor de gelegenheid geopend zal zijn van 14.00 tot 18.00 uur.

AGENDA CŒUR DE L'ARDENNE

https://www.coeurdelardenne.be/fr/agenda-animations/agenda.php